หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีฯ  1085 1 15 ต.ค. 2562
การยื่นแบบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562  789 0 29 ม.ค. 2562
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีฯ/ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562  320 0 5 ต.ค. 2561
จำนวนประชากร  240 2 4 ก.ย. 2561
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (Information Center)  369 0 20 มิ.ย. 2561
ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561  391 0 6 มี.ค. 2561
ยื่นแบบสำรวจภาษีบำรุงท้องที่   388 0 27 พ.ย. 2560
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2561  434 0 16 ต.ค. 2560
ประกาศการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2560  413 0 29 ธ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2560  1502 0 4 ต.ค. 2559
  (1)     2      3   
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900