หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 
 
การยื่นแบบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562
 


ประกาศเทศบาลตำบลธรรมามูล
เรื่อง    การยื่นแบบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่
----------------------------------

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕  , พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. ๒๕๐๘   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบและชำระภาษีต่าง  ๆ  ดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-  ยื่นแบบและชำระภาษีฯ     ระหว่างเดือนมกราคม   ๒๕๖๒  –  เดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๒  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล   (ในวันและเวลาราชการ)    (ได้แก่ ร้านค้าทุกชนิด , อู่ซ่อมรถทุกชนิด ,ห้องเช่า , โรงแรม , โรงเรียนเอกชน , โรงงานทุกชนิด ,ปั๊มน้ำมัน , ร้านอาหารทุกชนิด  เป็นต้น)
ภาษีป้าย
-  ยื่นแบบและชำระภาษีฯ     ระหว่างเดือนมกราคม   ๒๕๖๒   –   เดือนมีนาคม   ๒๕๖๒   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล (ในวันและเวลาราชการ) (ได้แก่ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าที่มีขนาดมาตรฐานทุกชนิด)
ภาษีบำรุงท้องที่
-  ยื่นแบบและชำระภาษีฯ    ระหว่างเดือนมกราคม   ๒๕๖๒   –   เดือนเมษายน    ๒๕๖๒   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล  (ในวันและเวลาราชการ)  (ได้แก่ ที่ดินที่ทำประโยชน์ด้วยตนเองหรือให้เช่า เช่น ปลูกไม้ล้มลุกทุกชนิด , เลี้ยงสัตว์ , ที่ว่างไม่ได้ทำประโยชน์ เป็นต้น)

ทั้งนี้  หากท่านไม่สามารถไปชำระภาษีได้  โปรดแจ้งเลขที่ใบเสร็จ เล่มที่..................เลขที่.............ของปีที่ผ่านมา    โดยแจ้งทางไปรษณีย์    หรือจดหมายส่ง    ณ    สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
โทร.   ๐  -  ๕๖๔๕  -  ๗๙๐๐   ต่อ  ๑๐๔    โทรสาร.  ๐ – ๕๖๔๕ - ๗๙๐๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ    วันที่      27    ธันวาคม   2561

สนอง  ศรีพุ่ม

(นายสนอง   ศรีพุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลธรรมามูล


เขียนโดย   คุณ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้่

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 16.25 น. [ IP : 180.180.170.19 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900