หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 


นายคุณากร ช้างพันธุ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-839-7789


นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง
รองปลัดเทศบาล
โทร : 098-909-0975
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุธาวัลย์ นิลภูศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-626-6061


นายอำนาจ แสงหงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายโอมกฤษณ์ ลิ้มฉุ้น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางสาวธนัสนี แก้วเพชร
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวมณฑ์วรัชญ์ ปาปี
นักพัฒนาชุมชน


จ.อ.ชัยรัตน์ สุขฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวปวีณา อยู่เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900