หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 ว่าง
ปลัดเทศบาล


นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุธาวัลย์ นิลภูศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอำนาจ แสงหงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายโอมกฤษณ์ ลิ้มฉุ้น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางสาวธนัสนี แก้วเพชร
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวมณฑ์วรัชญ์ ปาปี
นักพัฒนาชุมชน


จ.อ.ชัยรัตน์ สุขฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวปวีณา อยู่เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 

 

   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900