หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 


นายอารมย์ เธียรถาวร
ปลัดเทศบาล


นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นายอำนาจ แสงหงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอำนาจ แสงหงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายโอมกฤษณ์ ลิ้มฉุ้น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางสาวมณฑ์วรัชญ์ ปาปี
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวธนัสนี แก้วเพชร
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปวีณา อยู่เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ.อ.ชัยรัตน์ สุขฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900