หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 


นายคุณากร ช้างพันธุ์
ปลัดเทศบาล


นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุธาวัลย์ นิลภูศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอำนาจ แสงหงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายโอมกฤษณ์ ลิ้มฉุ้น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางสาวธนัสนี แก้วเพชร
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวมณฑ์วรัชญ์ ปาปี
นักพัฒนาชุมชน


จ.อ.ชัยรัตน์ สุขฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวปวีณา อยู่เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900