หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจักรวาล ภูพงษ์พานิช
Mr. Chakawal Poopongpanich
ปลัดเทศบาล
โทร : 08 4048 7788
นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง
Miss Natnarun Kaewsung
รองปลัดเทศบาล
โทร : 09 8909 0975
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวมณฑ์วรัชญ์ ปาปี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายราเมศ มีสำลี
Mr.Ramet Meesamlee
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-002-7873