หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจักรวาล ภูพงษ์พานิช
Mr. Chakawal Poopongpanich
ปลัดเทศบาล
โทร : 08 4048 7788


นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง
Miss Natnarun Kaewsung
รองปลัดเทศบาล
โทร : 09 8909 0975
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุธาวัลย์ นิลภูศรี
Miss Suthawan Nilpusri
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 08 6626 6061


นางกัลยา ยานานนท์
Miss Kanlaya Yananon
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 1888 9000


-
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : -