หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายคุณากร ช้างพันธุ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 08 9839 7789


นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง
รองปลัดเทศบาล
โทร : 09 8909 0975
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุธาวัลย์ นิลภูศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 08 6626 6061


นางกัลยา ยานานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 1888 9000


นายสุรพล แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 7196 3124