หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายคุณากร ช้างพันธุ์
Mr Kunakorn Changpunth
ปลัดเทศบาล
โทร : 08 9839 7789


นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง
Miss Natnarun Kaewsung
รองปลัดเทศบาล
โทร : 09 8909 0975
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุธาวัลย์ นิลภูศรี
Miss Suthawan Nilpusri
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 08 6626 6061


นางกัลยา ยานานนท์
Miss Kanlaya Yananon
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 1888 9000


นายสุรพล แสงสว่าง
Mr Surapol saengsawang
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 7196 3124