หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 
 
 
การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบล ใช้เส้นทางถนนในการเดินทางและการขนส่ง โดยมีเส้นทางที่สำคัญ ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3244 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ชัยนาท) - บ้านท่าหาด

ทางหลวงชนบท
  - แยกทางหลวงหมายเลข 1(กม.253+250)-บ้านดักคะนน
  - แยกทางหลวงหมายเลข 1(กม.255+600)-บ้านท่าลาภ
  - แยกทางหลวงหมายเลข 1(กม.255+600)-วัดธรรมามูล
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

ลำน้ำ จำนวน 2 สาย

บึง หนองและอื่น ๆ จำนวน 6 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

คูส่งน้ำและคลองส่งน้ำ จำนวน 41 สาย

บ่อน้ำตื้น จำนวน 500 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 50 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
 
 
 

ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลธรรมามูล เป็นที่ราบลุ่มชุ่มชื้นตลอดปี สภาพเนื้อดินเป็นดินที่มีลักษณะร่วนเหนียวเหมาะสมแก่การทำนา ทำสวนและทำไร่

ป่าไม้ ขึ้นอยู่บนเขาบ้านกลำและเขาธรรมามูล สภาพป่าเป็นไม้เบญจพรรณ ไม่มีคุณค่าทางด้านเชิงพาณิชย์

แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ลำน้ำบ้านกลำ ลำน้ำบ้านเชียร บึงน้ำเขียว บึงหนองปลา หนองหุ้งใหญ่ หนองหุ้งเล็ก หนองลาด หนองหูช้าง หนองบัว หนองท่าลวก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
 
 
 
กลุ่มทุกประเภท จำนวน 46 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มอาชีพ จำนวน 17 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 5 กลุ่ม

กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 21 กลุ่ม
 
  

หลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร

กระเป๋าสานจากผักตบชวา
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900