หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3   
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900