หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2564) [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563) [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563) [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ (สขร.1) ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)-รอบ เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)-รอบ เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2