หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ (สขร.1) ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)-รอบ เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)-รอบ เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)-รอบ เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)