หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการกิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลธรรมามูล [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
โครงการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต- [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)