หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 

 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลธรรมามูล ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธรรมามูล , คัดเลือกเลขานุุุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธรรมามูล และพิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล ต่อการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลธรรมามูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลธรรมามูล สายทางเข้าคลองหนองปลา เริ่มจากถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๔ ถึงบริเวณบ้านนายสุดเขต โสพิน งบประมาณเบิกจ่าย ๓๖๖,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลธรรมามูลซอยบ้านนายสนุ่น พวงทอง งบประมาณเบิกจ่าย ๑๒๐,๐๐๐ บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 14.56 น. โดย คุณ ปวีณา อยู่เย็น

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900