หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลธรรมามูลครั้งแรก และกล่าวเปิดประชุมฯ โดยมี นายคุณากร ช้างพันธ์ุ ปลัดเทศบาลตำบลธรรมามูล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว และนายสมบูรณ์ สนพุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล เขต ๒ ผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล ทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว และนำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล กล่าวปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่  สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลธรรมามูล มีมติเลือกสมาชิกสภาฯให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
๑. นายสมบูรณ์ สนพุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล เขต ๒ เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
๒. นางปราณี เกตุอยู่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูลเขต ๒ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
๓. นายคุณากร ช้างพันธ์ุ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลธรรมามูล เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
จากนั้นที่ประชุมฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลธรรมามูลสมัยสามัญ ดังนี้
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
มีระยะเวลา ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
มีระยะเวลา ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มประชุมวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มประชุม วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
มีระยะเวลา ๓๐ วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 20.16 น. โดย คุณ ปวีณา อยู่เย็น

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900