หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 


นายสมบูรณ์ สนพุก
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
โทร : 08 9856 5634
 


นางปราณี เกตุอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 09 6783 1913


นายคุณากร ช้างพันธุ์
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 08 9839 7789
 
 


นายนครินทร์ ดีอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 09 9286 8691


นายสมศักดิ์ จูสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 08 1496 6168


นายประเสริฐ สอนสระเกษ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 08 7197 5913


นายมนตรี แสงเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 08 8149 4984


นายนิเวศน์ ชมประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 08 1953 0709


นางสุพัตรา ขำแดง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 08 1041 0317


นายบรรพต เมืองนิล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 08 4818 0497


นายธนเดช เมืองนิล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 09 0927 3045


นายพุฒิพงศ์ ทามา
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 06 1273 2440


นางสาวสุวรรณ์ เนียมทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 06 1438 4809
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900