หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 


นายบรรพต เมืองนิล
ประธานสภา
 


นายพุฒิพงศ์ ทามา
รองประธานสภา


นายอารมย์ เธียรถาวร
เลขานุการสภา
 
 


นายชัยทัศน์ แตงฉ่ำ
สมาชิกสภา


นายสมศักดิ์ จูสิงห์
สมาชิกสภา


นางสุพัตรา ขำแดง
สมาชิกสภา


นายประเสริฐ สอนสระเกษ
สมาชิกสภา


นายนิษฐเนตร์ เทศธรรม
สมาชิกสภา


นายฉลอง เรียงครุด
สมาชิกสภา


นายยุทธนา เนียมจันทร์
สมาชิกสภา


นายศรีเมือง ทิพย์รัตน์
สมาชิกสภา


นางทองหลอม ศรีหะไกร
สมาชิกสภา
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900