หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)