หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประมวลจริยธรรมให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
  (1)